Referencie

Pozrite si zoznam partnerov, s ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov a zabezpečujeme im komplexný výškový servis.

Počas 8 rokov realizácie výškových prác sme vybudovali úspešné obchodno-pracovné vzťahy s mnohými zákazníkmi. Spokojná klientela je tou najlepšou reklamou. Preto sa snažíme vyhovieť najrôznejším požiadavkám našich zákazníkov a neustále zlepšovať naše služby. Náš entuziazmus a radosť z práce je ďalším dôvodom, prečo sa naša databáza spokojných klientov pravidelne rozširuje. Zachovanie profesionalityrovnocennosť medzi jednotlivými klientmi, to je hlavnou filozofiou spoločnosti pri komunikácii s klientom. A to bez ohľadu na objem práce v daných zákazkách.

Ochota a snaha spolupracovať bola na mieste a môžem hodnotiť kvalitu vykonanej práce ako výbornú, chlapci sa snažili a predviedli bravúrny výkon ako v lezení tak i v umývaní. Odporúčam ako spoľahlivú firmu na výkon práce vo výškach.

Milan Jankovičsprávca budovy AREA centrum, Zvolen

Kvalitne odvedená práca, dobrá komunikácia so zástupcami firmy, a čo je hlavné dodržia slovo, keď niečo sľúbia.

Mgr. Ľubica LachkáOddelenie štrukturálnych fondov UKF, Nitra

Oceňujem veľmi rýchlu odozva firmy na požiadavku prác. Seriózne plánovanie s ohľadom na stav počasia. Kvalitne odvedená práca v krátkom termíne.

Ľuboslav Dinajdôchodca

Všetko prebehlo podľa očakávania, od úvodnej komunikácie, cez obhliadku, stanovenie termínu, až po realizáciu. Kvalita práce sa síce ukáže až po niekoľkých rokoch, ale prvý dojem je vynikajúci.

Juraj Brabecmajiteľ rekreačnej chatky v Modre

Veľmi dobrá spolupráca s firmou MM výškové práce, taktiež výborná kvalita vykonaných prác. Na čom sme sa dohodli to aj platilo.

Robert Vidadomový správca

Velmi milý kolektív, prácu spravili 100%, maximálna spokojnosť.

Andrea SotoňákováMartin

Aj títo zákazníci veria našim službám:

I. PARK ONE v Bratislave

 • Kompletná očista fasádneho obvodového plášťa objektu s výmerou 6 300 m2 – 2x ročne od roku 2011
 • Demontáž exteriérových žalúzií na hornom poschodí – 2011
 • Demontáž prasknutej okennej tabule s použitím horolezeckej a lanovej techniky – 2011, 2014
 • Výškové montážne práce a drobné opravy fasády – 2013, 2014
 • Pravidelné zastrihnutie konárov zasahujúcich do fasády objektu – realizované s každou jesennou očistou fasády budovy

II. COOP JEDNOTA Krupina, SD

Pre sieť nákupných stredísk COOP Jednota realizujeme postupné spiľovanie ihličnatých a listnatých drevín, ktoré sa zväčša nachádzajú v bezprostrednej blízkosti nákupných stredísk. Výškové arboristické práce uskutočňujeme pomocou horolezeckej a stromolezeckej techniky pravidelne od roku 2013.

 • Postupné spílenie listnatého stromu (breza) a 5 ovocných stromov, ktoré zasahovali do fotovoltaických kolektorov na streche budovy – september 2013 (obec Dobrá Niva)
 • Postupné spílenie 4 ihličnatých stromov (smrek) pri budove predajne – september 2013 (obec Pliešovce)
 • Postupné spílenie 3 ihličnatých stromov (smrek), ktoré sa nachádzali v blízkosti nákupného strediska – október 2013 (obec Litava)
 • Postupné spílenie listnatého stromu (lipa) pomocou lanových techník za asistencie žeriavu. Strom bol v značne pokročilom havarijnom stave a ohrozoval statiku budovy nákupného strediska – október 2013 (obec Litava)
 • Postupné spílenie vyschnutého ovocného stromu (čerešňa), ktorá sa nachádzala v blízkosti predajne – jún 2014 (obec Detva)
 • Postupné spílenie 2 listnatých stromov (breza) v blízkosti objektu zámočníckych dielní – november 2014 (mesto Krupina)
 • Postupné spílenie 3 ihličnatých stromov (smrek) v blízkosti nákupného strediska – marec 2015 (obec Budča)
 • Postupné spílenie listnatého stromu (lipa), ktorý priamo ohrozoval statiku budovy – január 2016 (obec Kleňany)

III. ŠTÁTNA OPERA v Banskej Bystrici

Od roku 2012 zabezpečujeme výškové čistiace a montážne práce na prevádzkovej budove a v objektoch dielní Štátnej Opery v Banskej Bystrici. Široké spektrum služieb uskutočňujeme za pomoci horolezeckej techniky, ale aj pracovných plošín a výsuvných hliníkových rebríkov.

 • Odstránenie padajúcej omietky na prevádzkovej budove Štátnej Opery – marec 2012
 • Čistenie horizontálnych odkvapových systémov na prevádzkovej budove a objektoch dielní v celkovej dĺžke 645 metrov – august 2012
 • Odprašovanie vzduchotechniky v stolárskej dielni – september 2013 (Jegorovova ulica)
 • Umytie okien a presklených častí prevádzkovej budovy v celkovej výmere 460 m2 a umytie okien objektov dielní v celkovej výmere 72 m2 – október 2012, september 2013, august 2014 a august 2015
 • Výškové čistenie horizontálnych a vertikálnych nápisov nad hlavným vstupom do objektu Štátnej Opery – október 2014
 • Zabezpečenie bezpečnej demontáže obdĺžnikovej tabule nad hlavným vstupom do objektu Štátnej Opery – október 2014
 • Odstránenie snehu a ľadu zo strechy prevádzkovej budovy a zo striech a odkvapových systémov objektov dielní – február 2015

IV. Obec MOŠTENICA

Od roku 2011 zabezpečujeme výškové arboristické práce na území obecného cintorína v obci Moštenica. Ide predovšetkým o výrub drevín, ktoré sa nachádzajú  priamo medzi hrobovými miestami. Preto je každé spiľovanie stromov realizované pomocou špecializovanej horolezeckej a stromolezeckej techniky.

 • Postupné spílenie dvoch listnatých stromov (čerešňa divá), ktoré sa nachádzali priamo nad hrobovými miestami – december 2011
 • Postupné spílenie listnatého stromu (gaštan) v areáli cintorína – február 2012
 • Postupné spílenie ôsmych ihličnatých drevín (smrek a borovica), ktoré sa nachádzali v blízkosti oplotenia cintorína – december 2012
 • Postupné spílenie troch listnatých stromov (lipa) pomocou lanových techník, ktoré sa nachádzali priamo medzi hrobovými miestami – január 2014

V. SAWBAC Slovensko, a.s.

Naša spolupráca so spoločnosťou SABWAC Slovensko, a.s. začala v roku 2013. Odvtedy zabezpečujeme pravidelné umývanie rozsiahlych presklených plôch nie len pomocou horolezeckej a lanovej techniky, ale aj v interiéroch niekoľkých objektov v Bratislave.

 • Umytie presklenej fasády a okien obchodného centra OC Glavica v celkovej výmere 882 m2 – máj 2013, máj 2014 a apríl 2015
 • Umytie strešného svetlíka a presklených častí fasády obchodného centra OC Dubrawa s približnou výmerou 430 m2 – jún 2014 a apríl 2015
 • Výškové čistiace práce na objektoch Tatra City v Petržalke, TGR na Dunajskej ul. v Bratislave alebo HSF v Malackách s celkovou výmerou približne viac ako 1 800 m2 – máj a jún 2014, november 2015
 • Zabezpečovanie čistiacich prác rozsiahlych presklených plôch v interiéroch viacerých objektov v Bratislave pravidelne od roku 2013