Montážne a iné práce vo výškach

Sme tím profesionálov, ktorý vykonáva práce rôzneho druhu na tých najneprístupnejších miestach. Do portfólia našich služieb patria, samozrejme, aj montážne práce. Poskytujeme široké spektrum rôznych činností na strechách rodinných alebo bytových domov, fasádach panelákov alebo administratívnych objektov.

Ochrana proti holubom a inému vtáctvu

Holuby, lastovičky a iné druhy vtákov môžu v blízkosti bydliska alebo pracoviska spôsobovať nepríjemnú záťaž. Holuby sa zvyknú zhlukovať na miestach, kde sú chránené voči dažďu a vetru. Ohrozené sú rímsy, odkvapové systémy a rôzne prestrešenia, ktoré predstavujú príležitosť k ich uhniezdeniu. Rozsiahle škody spôsobujú aj iné druhy vtákov, ktoré si s obľubou vytvárajú svoje príbytky v novozateplených fasádach bytových domov. Montáže hrotov a sietí proti vtáctvu sú  vynikajúcim prostriedkom na ochranu vašich príbytkov či pracovísk, pretože zabraňujú usadaniu vtáctva a vytváraniu hniezd.

Najjednoduchšie spôsoby prevencie proti vtáctvu:

 Hroty (tzv. „ihličky”) proti vtáctvu

 Siete na zakrytie väčších plôch

 Zakrytie dier (napr. v zateplenej fasáde)

Hroty proti vtáctvu

Montáž hrotov proti vtáctvu odporúčame zveriť do rúk odborníkov. Keďže sa jedná o práce vykonávané vo výškach, nevyhnutnosťou sú kvalifikovaní pracovníci , profesionálny prístup, bezpečnosť pri práci a, v neposlednom rade, skúsenosti. My pracujeme vo výškach už viac ako 8 rokov. Znečisťovaniu budov trusom, perím a zhromažďovaniu materiálu na stavbu hniezd predchádzame montážou hrotov proti vtáctvu. Aplikácia hrotov sa vykonáva s použitím vysokopevnostného lepidla alebo samoreznými skrutkami. Podľa dĺžky, rozmiestnenia či nahnutia hrotov rozlišujeme niekoľko druhov hrotovej ochrany proti vtáctvu. Odborníci z MM výškové práce vyberú ten najideálnejší typ a spôsob inštalácie pre akúkoľvek plochu vyžadujúcu zvýšenú ochranu pred vtáctvom.

Stiete proti vtáctvu

Najúčinnejšou ochranou proti všetkým druhom vtáctva sú siete. Vďaka širokej škále typov (podľa veľkostí oka či hrúbky nite) vám aplikujeme tú najlepšiu ochranu pred holubmi, lastovičkami, vrabcami a inými druhmi vtákov. Poradíme si s akýmkoľvek druhom strechy, výklenku, balkónu či podkrovného priestoru. Montáž siete proti vtáctvu predstavuje natiahnutie obvodového oceľového lanka, do ktorého je následne ukotvená sieť. Výhodou aplikácie siete proti vtáctvu je jej diskrétnosť. Pri kvalifikovane vykonanej montáži je ochranná sieť zo zeme takmer nepostrehnuteľná. Obráťte sa na tím certifikovaných odborníkov na práce vo výškach. Základ úspechu spočíva v spokojnosti našich zákazníkov.

Ostatné montážne práce

  • zbery semena a imela z ihličnatých a listnatých stromov
  • natieranie oceľových konštrukcií a fasád budov
  • natieranie drevených podhľadov
  • natieranie a čistenie odkvapových systémov
  • montáž odkvapových systémov
  • montáž snehových zábran rôznych typov
  • montáž veľkoplošných bannerových reklám a billboardov
  • jednoduché klampiarske opravy a montáže
  • odprašovanie a vysávanie interiérov v priemyselných objektoch
  • odstraňovanie snehu a ľadu zo striech objektov