Vplyv počasia pri natieraní striech

  • Dôležitým faktorom pri realizácii natierania striech sú aktuálne poveternostné podmienky. Z tohto dôvodu je táto činnosť obmedzená len na teplé mesiace počas roka, a to od mája do septembra. Hlavným predpokladom kvalitne vykonanej práce je nulový úhrn zrážok, ktorý je potrebný nielen počas natierania (striekania) strechy, ale aj minimálne 6 hodín po dokončení práce. Okrem dažďových zrážok je potrebné prihliadať aj na vysokú relatívnu vlhkosť a nízku teplotu ovzdušia, ktoré majú priamy vplyv na dĺžku a kvalitu zasychania farieb.

    Kontrola aktuálneho stavu počasia je preto neodlučiteľnou súčasťou celého procesu natierania a čistenia striech.

PREČÍTAJTE SI VIAC K TEJTO TÉME