Čo ovplyvňuje cenu umývania okien

Pred realizáciou zákazky vo väčšine prípadov preferujeme osobnú obhliadku objektu. Súčasťou stretnutia je kontrola výmery umývanej plochy, no hlavne overenie možnosti zaistenia výškového pracovníka. Následné platobné podmienky a potrebné zmluvné náležitosti sú dohodnuté prostredníctvom Zmluvy o Dielo, prípadne vystavením Objednávky zo strany odberateľa služieb.

Faktory, od ktorých závisí výška ceny umývania okien, výkladov a ostatných presklených plôch:

  • výmera umývanej plochy

  • výška budovy

  • možnosti zaistenia výškového pracovníka

  • stupeň znečistenia sklenenej plochy

  • dostupnosť jednotlivých okien

  • periodicita umývania

PREČÍTAJTE SI VIAC K TEJTO TÉME